Ομιλίες – Πρόγραμμα

Εάν θέλετε πληροφορίες για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις ομιλίες του Digital Modern Shipping επικοινωνήστε με τον Θανάση Λασκούδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.laskoudis@smartpress.gr ή στο τηλέφωνο 2105230000.

Χορηγίες – Οργανωτικά

Για οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες γενικού περιεχομένου επικοινωνήστε με την Αγγελική Νόστη στη διεύθυνση a.nosti@smartpress.gr ή τηλεφωνήστε στο 2105201500.